Hey'di Rett i Dass

Miljøvennlig dokalk - effektiv mot lukt og insekter.

Produktbeskrivelse

Hey’di Rett i Dass er et kalkprodukt i pulverform, hvitt og helt luktfritt, som benyttes i alle typer hyttedoer, også plastdoer. 

Lagring
Uåpnet forpakning kan lagres tørt i flere år.
Lukk alltid spannet etter bruk slik at det ikke dannes klumper. 

Det er meget effektivt mot lukt- og insektsplager og inneholder ingen miljøskadelige kjemikalier eller klor. Går tilbake til sin naturlige form, kalkstein over tid. (Kalkstein er et naturlig mineral).

Strø et tynt lag i doen daglig, eller når lukt oppstår. Strø rett fra pakken eller benytt skuffen som følger med. Skuffen rommer ca.½ desiliter pulver, og passende dosering kan være 1-2 skuffer pr. dag, avhengig av doens volum og antall brukere. Hey’di Rett i Dass påvirker organisk materiale ved at massens pH (alkalitet) øker, og derved inaktiveres de bakterier som forårsaker vond lukt.

Pulveret kan også utblandes i vann i forholdet 1:6 og helles i doen. Benyttes ikke hele væskemengden, må den rystes opp på nytt før bruk. Unngå bruk i båtdoer med trange rørsystemer da det over tid kan dannes avleiring i rørene.

1-2 skuffer pr. dag, avhengig av doens volum og antall brukere.

Hey'di-varenr:
2051
Nobbnr:
60133029
GTIN:
7054150020510
Pakning:
1,5 kg spann

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merket ”Irriterende”.
Les advarselteksten på pakningen.