Hey'di Rett i Sprekken

Tyntflytende epoxy til sprekkfylling.

Produktbeskrivelse

Hey'di Rett i Sprekken er en tokomponent, løsemiddelfri, tyntflytende epoxy, med meget god inntrengningsevne og limeffekt.

Lagring
Uåpnet sett kan lagres i inntil 2 år.

Hey'di Rett i Sprekken benyttes til å fylle og tette riss i betongdekker, terrasser m.m, og til festing av løsnede pusslag og keramiske fliser på gulv.

Forarbeid - Underlag
Sprekken som skal fylles må ikke være vannfylt og temperaturen være minimum +5 °C. Det kan være en fordel å dra en spiss metallgjenstand i sprekkens overflate for å fjerne støv og skitt, for at massen lettere kan renne ned i sprekken. Dersom sprekken er gjennomgående må den sparkles på undersiden, for å hindre at massen renner tvers igjennom dekket.

Utblanding
Hell Del A (herder) over i flasken med Del B (harpiks), skru på den svarte sprutkorken, og ryst flasken godt i ca. 4 minutter. Brukstid utblandet masse ca. 30 minutter ved +20 °C og ca. 1 time ved +10 °C.
Der massen ønskes tykkere, f.eks. til toppsparkling av en sprekk, blandes massen med ca. like deler av Fortykningspulveret.
Utblandet Hey'di Rett i Sprekken utvikler varme ved herdingen, og dersom mye av innholdet blir værende i plastflasken, vil denne kunne smelte. Plasser derfor eventuelt overskudd på sikker måte, f.eks. i en metallboks.

Bruksmåte sprekkfylling
Klipp av toppen på sprutkorken etter bredden på sprekken, og fyll rett fra flasken. Behandlingen gjentas fortløpende inntil sprekken er fylt.

Bruksmåte sammenliming
Bor hull i pusslaget, eller i fugekrysset mellom flisene, plasser trakten i hullet og fyll opp trakten. Trykket bevirker at Hey'di Rett i Sprekken fordeler seg horisontalt i hulrommet. Man kan også benytte enkle håndsprøyter for dette formål. Rengjøring foretas med aceton e.l.

Tørketid - Herdetid
Høy styrke oppnås etter få timer ved over +10 °C, full herding etter 7 døgn.

0,5 kilo sett gir ca. 0,35 liter masse.

Hey'di-varenr:
207
Nobbnr:
21792908
GTIN:
7054150002073
Pakning:
0,5 kg kartong

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merket ”Etsende” og ”Helseskadelig”.
Les advarselteksten på pakningen.