Hey'di Industri 65, Pro

Slitesterk industrimørtel.

Produktbeskrivelse

Hey'di Industri 65 er en sementbasert, fiberarmert tørrmørtel spesielt egnet til reparasjon, forsterkning og vedlikehold av betongflater hvor det stilles høye krav til trykkstyrke, holdbarhet og slitestyrke.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

 

 

Hey'di Industri 65 benyttes på terrasser, ramper, brygger, garasjegulv m.m., til reparasjon av skader i betongoverflater og til støping av tynne gulv på fast underlag. Hey'di Industri 65 benyttes også til støpearbeider under vann med tilsetning av Hey'di Under Vann-pulver. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid
Underlaget rengjøres grundig. Sårkanter hugges ned i betongen 10-20 mm slik at utflasking til null unngås. Sugende underlag som betong og puss gyses med en blanding av Hey'di Industri 65 og Hey'di KZ tynnet 1:1 med vann. Underlaget forvannes først og overstående blanding kostes i et jevnt sjikt utover gulvet. Hey'di Industri 65 legges da vått i vått med forbehandlingen. Maksimal heft til betong oppnås ved monolittisk liming, Hey'di Industri 65 limes "vått-i-vått" med Hey'di Bolt Fast.

Utblanding
Benytt ca. 3,5 liter vann til 25 kilo Hey'di Industri 65. Til utblanding benyttes tvangsblander eller kraftig elektrisk drill med visp. Blandetid ca. 3 minutter til jevn, klumpfri masse. Brukstid utblandet masse er ca. 45 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Armering
Armeres etter behov.

Bruksmåte
Hey'di Industri 65 legges ut med vanlig murverktøy i minimum 2 cm tykkelse, komprimeres godt og glattes. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid - (ved +20 °C, 50 % RF) Etterbehandling
Etter utlegging skal mørtelen beskyttes mot uttørking med tildekking, ettervanning eller påføring av membranherder. Hey'di Industri 65 kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer. Belegg av herdeplast kan legges etter 1 døgn, i så fall skal det ikke ettervannes.

25 kilos sekk gir ca. 12 liter masse.

2,1 kilo Hey'di Industri 65 pr. mm beleggtykkelse pr. m2.

Hey'di-varenr:
901
Nobbnr:
30161186
GTIN:
7054150009010
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetting: 3-3,5 l / 25kg
Materialforbruk: 2,1 kg / l
Største kornstørrelse: 3 mm
Utleggingstykkelse: 20-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: 60-65 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 7 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn (m/fiber): ca. 9 MPa
E-modul: ca. 26.400
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Brukstid: ca. 45 min.
Gangbar: 2-4 timer
Flislegging: 6 timer
Beleggbar: 1 døgn

Testing etter EN 1504-3

Egenskaper Testmetode Krav etter     EN 1504-3-R4 Målte verdier
Trykkfasthet (MPa) EN 12190 > 45 > 60
E-modul (MPa) EN 13412 > 20.000 26.400
Heft til Betong (MPa) EN 1542 > 2,0 2,6 MPa
Tilbakehold Krymp/Ekspansjon (MPa) EN 12617-4 > 2,0 2,3 MPa
Kloridion innhold EN 1015-17 < 0,05 % < 0,05 % (utregnet verdi)

Test er gjort med utstøpt mørtel med 12 % vanntilsetting. Det er ikke utført test for å måle karbonatiseringsbremsende egenskaper (EN 13295), da det forutsettes at Hey'di Industri 65 påføres overflatebehandling som ivaretar denne egenskapen.

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og slimhinner i øyne, nese og svelg.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.