Hey'di K11

Vanntett, sementbasert slemming for mur og betongkonstruksjoner. Grunnmur - basseng - cisterner m.m.

Produktbeskrivelse

Hey'di K11 er en sementbasert overflatebehandling/slemming av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di K11 blandes med vann og gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Grunnmur i betong, lettklinker (Leca) og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m.
( Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt, side 11) i forbindelse med drikkevann. Laveste anvendelsestemperatur +6 ºC.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag forvannes. På ikke sugende overflater skal priming utføres som gysing ved at 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di K11 til en velling som påføres underlaget med kost. Det skal forvannes før hver påføring, men unngå vannfilm.

Utblanding - Bruksmåte
Hey'di K11 blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Benytt ca. 4,8 liter vann til 15 kilo Hey'di K11. Ved å erstatte 15-20 % av blandevannet med Hey'di KZ sikres maksimal heft til underlaget. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Etter utblanding bør massen stå noen minutter, før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Påføring foretas med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk foretas når foregående er avbundet, dagen etter eller senere. Hey'di K11-blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Hey'di K11 størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. Unngå å stryke Hey'di K11 på varm mur eller i sterkt solskinn.

Tørketid
1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

1 kilo pr. m² pr. strøk. Anbefalt forbruk grunnmur 2 kilo pr. m², ved konstant vanntrykk min. 4 kilo pr. m².

Anbefalt 3 strøk under bakkenivå.

Forbruk Hey'di KZ - ca. 1,2 kilo pr. 15 kilo Hey'di K11.

Hey'di-varenr:
112
Nobbnr:
30160683
GTIN:
7054150001120
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
102
Nobbnr:
29260353
GTIN:
7054150001021
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 4,8 l/15 kg
Materialforbruk: 1 kg/pr. m²
Største kornstørrelsen: 0,4 mm
Brukstid: 2-4 timer
Heftfasthet: 1,4 N/mm²
Vanndampdiffusjon (2 strøk): 0,9 g/m² hmmHg

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og slimhinner i øyne, nese og svelg.
Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer