Spesialmørtler

Hey'di Trollkraft

Sprengsement for oppsprekking og deling av stein, fjell og betong. Sikkert - Ufarlig - Lydløst.

Hey'di Rapid

Reparasjons- og monteringssement. Hurtigbindende. Størkner på 2-5 minutter.

Hey'di Bom Fast

Sementbasert klebemørtel til betongstein og heller. Hurtigherdende - Vannfast - Frostsikker.

Hey'di Ildfast Mørtel

Tørrmørtel til innmuring av røykrør - pussing av brannmur - muring av ildsteder, piper m.m.

Hey'di Lim & Leire

Brent ildfast leire til muring av ildfast stein, montering av pipeløp og tilbehør.