Ekspanderende mørtel

Hey'di Boltemørtel Fin/Zink

- Ekspanderende - Innfesting av metallgjenstander i betong og fjell - Hey’di Boltemørtel Zink for varmeforsinkete bolter

Hey'di Boltemørtel Fin Frost, Pro

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.