Ekspanderende mørtel

Hey'di Rapid EX

Hurtigherdende ekspanderende mørtel.

Hey'di Under & i

Innfesting og understøp.

Hey'di Expand

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Hey'di Expand Frost

Ekspanderende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider.