Standardmørtler

Hey'di Støp B30

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.

Hey'di Støp B25

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.