Avrettingsmasser og sparkel

Hey'di Express

• Byggsparkel. • Spenningsfri og hurtigbindende. • Inne og ute. • 1-50 mm lagtykkelse - tørr på 2 timer.

Hey'di Lett Repp

Universal lettsparkel. For alle underlag innendørs.

Hey'di Mykfuge

Selvklebende remse av celleplast.

Hey'di Rett på Gulvet Normal

• Støvredusert, selvutjevnende avrettingsmasse. • Til innendørsbruk. • Legges i tykkelser fra 5-50 mm. • Normaltherdende.

Hey'di Stenglist

Selvklebende stenglist.

Hey'di Proplan® Fin, bulk

- Meget gode flytegenskaper - For tynne sjikt - Gir et plant underlag klart for de fleste belegninger - Lavalkalisk - Lave emisjonsnivåer - Raskt tørkende - For innendørs bruk - Lavt CO2-fotavtrykk

Hey'di Best Flyt

• Støvredusert, selvutjevnende avrettingsmasse. • Til innendørsbruk. • Legges i tykkelser fra 2-15 mm. • Perfekt under parkett.

Hey'di Lett Repp Rapid

Universal hurtigherdende lettsparkel. For alle underlag innendørs og utendørs.

Hey'di Plan

- Normaltørkende - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Hey'di Fiberplan Normal

- Svanemerket - Støvredusert - Normaltørkende - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Hey'di Fiberplan Ute

- Lettflytende støpemasse - Avretting og oppretting både inne og ute - Egnet til innstøping og gulvvarme

Hey'di Fiberplan Basic

- Støvredusert - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Hey'di Fiberplan Rapid

- Svanemerket - Støvredusert - Hurtigtørkende - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Hey'di Proplan® Multi NT, bulk

- Universal avrettingmasse med god flyt - Fiberforsterket - Gir et plant underlag klart for de fleste belegninger - Lavalkalisk - Lave emisjonsnivåer - Normaltørkende - Egnet til innstøping av gulvvarme - For innendørs bruk - Meget lavt CO2-fotavtrykk

Hey'di Proplan® HP, bulk

- Universal industriavretting med god flyt - Gir et plant underlag, spesielt egnet for liming av parkett og behandling med herdeplast. - Kan ligge ubehandlet som ferdig gulv for lettere industri - Raskt beleggbar, 1 døgn pr. cm - Høy overflatestyrke - For innendørs bruk

Hey'di Proplan® Multi ECO

- Universal industriavretting med god flyt - Godkjent Svaneprodukt - Fiberforsterket - Gir et plant underlag klart for de fleste belegninger - Lavalkalisk - Lave emisjonsnivåer - Egnet til innstøping av gulvvarme - Lavt CO2-fotavtrykk - For innendørs bruk