Vask- og rengjøring

Hey'di Murrens

Løser og fjerner sementslam kalk- og saltutslag, mørtelspill, rust o.l.

Hey'di Grunnrens

Løser og fjerner olje, fett, sot, tjære, asfaltrester o.l.