Vask- og rengjøring

Hey'di Klinkervask

Spesialmiddel for vask av uglaserte gulvfliser, klinker, naturstein m.m.

Hey'di Klinkerolje

Til uglaserte fliser og klinker m.m.

Hey'di Rens OF

Løser og fjerner olje, fett, sot, tjære, asfaltrester o.l.

Hey'di Rens KS

Løser og fjerner sementslam kalk- og saltutslag, mørtelspill, rust o.l.