Hey'di Fiber Hvit

Hey'di Fiber Hvit tilsatt Waterseal

Beskrivelse - Bruksområder
Hey’di Fiber Hvit er en sementbasert fiberarmert tørrmørtel som benyttes som puss på isolasjonsmaterialer som  mineralull, EPS- og XPS-polystyren m.m. Overflaten må ha tilstrekkelig styrke som pussbærer. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for  underlaget. Hey’di Fiber Hvit gir en vanntett hvit overflate. Hey’di Fiber Hvit kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong.

Forarbeid
Sørg for støvfri og ren overflate. Sår og skader flikkes først med Hey’di Fiber Hvit. Polystyren som har stått  ubehandlet i lengre tid bør rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for god vedheft. Der Hey’di Fiber Hvit anvendes på et sementbasert underlag skal overflaten alltid forvannes.
 
Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander eller kraftig elektrisk drill m/visp. Hey’di Fiber Hvit blandes med vann til en smidig mørtel 4,8-5 liter pr. 20 kilo sekk, avhengig av ønsket konsistens. Bland i 2-3 minutter til jevn klumpfri masse, la massen stå i ca. 5 minutter og juster med litt vann til ønsket konsistens. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. temperatur +30 °C).
Bruksmåte
Monter Hey’di Startlist der pusslaget starter ved bakkenivå. Trekk Hey’di Fiber Hvit på med stålbrett i ca. 5 mm tykkelse. Legg inn Hey’di Armeringsduk, dytt det inn med stålbrettet og sørg for at nettet er dekket av mørtel. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. Der armeringsdukene skjøtes skal det være min. 10 cm overlapp. NB! Fest aldri nettet til veggflaten før Hey’di Fiber Hvit påføres. Benytt Hey’di Armeringshjørne  rundt åpninger og på hjørner, fest disse med puss før 1. pusslag påføres. Når overflaten er fast, normalt dagen etter, kan man legge på et topplag slik at pusstykkelsen er minimum 8 mm. Det skal forvannes mellom pusslagene. For å  motvirke riss anbefales det i tillegg å klippe til biter av armeringsduken som legges inn i andre pusslag skrått over åpningenes hjørner. Når pussen har satt seg kan overflaten filses med filsbrett. Unngå å påføre Hey’di Fiber Hvit på varmt underlag eller i sterkt solskinn.
 
Brukstid - Etterbehandling
Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Det anbefales at overflaten dusjes lett med vann i 1-2 døgn etter påføring. Der overflaten kan bli misfarget p.g.a. vegetasjon, avrenning o.l. anbefales det å påføre Hey’di Top impregnering.
 
Forbruk
Puss: ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.
 
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.
 
Pakning
20 kilos sekk.

 

Sjekk også