Vintermuring

Vintermuring

Hey’di Frost KF er intet tryllemiddel, men et hjelpemiddel for å sikre at støpemasser kan anvendes ved lave temperaturer, også kuldegrader.

Hey’di Frost KF skal ikke benyttes til avrettingsmasser, slemminger, reparasjonsmasser eller flislim.

Frostmiddelet kommer i tillegg til andre tiltak som bør foretas.

Til utblanding kan det brukes lunket vann. 

Sørg for at sekkene som skal benyttes blir forhåndslagret i temperert lokale, en gjennom kald mørtelsekk vil bruke mye lengre tid på å herde enn en som tas fra et varmt lager.

Er det praktisk mulig bør også underlaget forvarmes, en betongvegg som har vært utsatt for kulde over en lengre periode krever tildekking og oppvarming før noe som helst kan påføres p.g.a. av stor kuldelagringsevne.

Etter påføring bør det dekkes til med vintermatter, og eventuelt tilføres varme.

Hell aldri frostmiddel i blandevannet å la dette stå i friluft, vannet vil da få veldig lav temperatur, til og med minusgrader, noe som vil forårsake en betydelig forlengelse av herdetiden.

Følgende produkter kan tilsettes Hey’di Frost KF:

***

Balandingsforhold:

Temperatur: Tilsetning i liter til 25 kilo tørrmørtel:
0 °C  – -5 °C ca. 0,2 liter
-5 °C – -10 °C ca. 0,4 liter 
-10 °C – -15 °C ca. 0,6 liter 

***

Temperatur: Tilsetning i liter pr. m³  betong eller mørtel:
0 °C – -5 °C ca. 18 liter
-5 °C – -10 °C ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan brukes som herdingsakselerator med ca. 1,0 - 2,5 % av sementvekt.

Sjekk også