Vintermuring (1)

Vintermuring

Hey’di Frost er et hjelpemiddel for å sikre at sementbaserte produkter kan anvendes ved lave temperaturer, også i kuldegrader.

Hey’di Frost skal ikke benyttes til avrettingsmasser, slemminger, reparasjonsmasser eller flislim.

Frostmiddel skal kun benyttes i produkter hvor bindemiddelet er rein Portland sement.

Frostmiddelet kommer i tillegg til andre tiltak som bør foretas.

Til utblanding kan det brukes lunket vann. 

Sekkene som skal benyttes skal forhåndslagres i temperert lokale, en gjennomfrosset mørtelsekk vil selvsagt bruke mye lengre tid på å herde enn en som tas fra et varmt lager.

Er det praktisk mulig bør også underlaget forvarmes, en betongvegg som har vært utsatt for kulde over en lengre periode krever tildekking og oppvarming før noe som helst kan påføres p.g.a. av stor kuldelagringsevne.

Etter påføring bør det dekkes til med vintermatter, og eventuelt tilføres varme.

Hell aldri frostmiddel i blandevannet å la dette stå i friluft, vannet vil selvsagt få veldig lav temperatur, til og med minusgrader, noe som selvsagt vil forårsake en betydelig forlengelse av herdetiden.

Følgende produkter kan tilsettes Hey’di Frost:

***

Balandingsforhold:

Temperatur: Tilsetning i liter til 25 kilo tørrmørtel:
0 °C  – -5 °C ca. 0,2 liter
-5 °C – -10 °C ca. 0,4 liter 
-10 °C – -15 °C ca. 0,6 liter 

***

Temperatur: Tilsetning i liter pr. m³  betong eller mørtel:
0 °C – -5 °C ca. 18 liter
-5 °C – -10 °C ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan brukes som herdingsakselerator med ca. 1,0 - 2,5 % av sementvekt.

Sjekk også