Baderomsgulv

Baderomsgulv

Gulv har 2 membranløsninger, overliggende membran og underliggende membran.

 

  1. Underliggende membran(sveisemembran/banemembran)

Her skal membranen legges med fall på 1:100 mot sluk. Det legges ett glidesjikt (plast eller filtduk) på membranen før man støper (viktig at det ikke benyttes vanlige avrettinger, de tåler ikke fuktighet etter utlegging).

Det støpes i minimum 40 mm tykkelse, varmekabel legges på armeringsnett. (Er gulvet over 10 m2 skal det alltid armeres).

Membranen må gå så høyt opp at den kan skjøtes med veggmembran eller legges bak plateløsning på vegg.

Anbefalte støpemasser:

Hey’di Baderomsstøp B40 M40

Hurtig herdende tørrmørtel (denne flyter ikke). Viktig at denne komprimeres godt, dette gir en hard støp og god omslutning rundt kablene. Man må også sørge for at det ikke blir luftlommer rundt varmekablene, luftlommer kan medføre varmeskader på varmekabelen. Kan legge fliser etter 18 timer og tett membran etter 24 timer.

Hey’di Flytstøp

Flytende støpe masse, lett å bygge fall med. Ingen komprimering og sørger for god omslutning rundt varmekabel. Fliser etter 24 t, tett membran etter 48 timer. Ellers samme oppbygning som beskrevet over. 

Ulempen med underliggende membran er at vann kan samle seg i støpe massen, dette medfører ekstra vekt i konstruksjonen. Man vil også bruke mye av varmen fra kablene til å fordampe vann, levetiden på kablene kan også bli kortere. Kalkutfellinger i fugene kan komme enkelte ganger hvis vann samler seg i støpen.

Anbefaler derfor å smøre Hey’di Cemflex i nedslagsfeltet i dusjen for å minisere fuktbelastningen på gulvet.

Finnes i 3,5 og 21,6 kg sett

 

  1. Overliggende membran.

Gir en lavere byggehøyde og mindre materialforbruk. Legges det på tregulv skal Hey’di Stålnett løsning benyttes. Minste byggehøyde med stålnett og varmekabel er 20 mm. Dette sikrer ett stabilt/stivt gulv som man kan legge fliser på.

Her kan man bruke fiber forsterkede avrettinger, f.eks Hey’di Fiberplan Rapid eller Hey'di Fiberplan Normal. Hey'di Rett på Gulvet Rapid er også svanemerket. Membran kan legges etter 24 timer. Dette er i hovedsak smøremembraner som Hey’di K10, og rørmansjetter og andre membrandetaljer. På gulv anbefales det å legge Hey'di Sikkerhetsduk i membranen, dette gjør membranen sterkere og hjelper deg til å bruke nok membran.

 

 

 

Sjekk også