Nye Horten Videregående

Nye Horten videregående skole

Omtalt som Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Prisvinnende som Beste offentlige byggeprosjekt - designfasen, ved BREEAM Awards i London 4. mars 2019.

Hey'di AS har en offensiv miljøpolitikk og er Nordens eneste svanemerkede produsent av produkter innenfor vår kategori. Vi ligger helt i forkant og hele 21 av våre produkter er svanemerkede 

I prosjektet Nye Horten videregående skole, leverer vi sammen med vår samarbeidspartner ca. 18.000 m2 ferdig sparklet trinnlydsgulv.

***

Det kan være dunking, slag eller gangtrafikk og lignende.
Trinnlyd/støy, defineres som uønskede lyder du hører fra etasjen over deg.

Ved Nye Horten videregående skole la utførende Hey'dis godkjent gulventreprenør trinnlydslpater fra Canes AS og Hey'di Proplan Multi i 4-5 cm tykkelse. Slik at bygget også oppnår høyeste kvalitet på gulvet.

***
Leverandør gulvsparkel: Hey'di AS
Leverandør trinnlydsplater: Canes AS
Utførende gulvsparkler: Østlandske Gulvavretting AS
Hovedentreprenør: Veidekke

***
Se liste på våre 21 produkter.

 

 

Sjekk også