RENAS 2018

RENAS 2018

Mange innkjøpere krever dokumentasjon på medlemskap i et godkjent returselskap som en del av tilbudet. Her finnes nedlastbart medlemsbevis for tilknytning til produsentansvarsselskapet Renas AS

Gjennom medlemskapet oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.
Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og  miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.
RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.