Ikke krav om FDV

Ikke krav om FDV

Det har dannet seg den feilaktige oppfatning i byggebransjen at alle produkter har et lov- eller forskriftskrav til FDV-dokumentasjon, jfr. Plan og Bygningsloven §21-10.

Dette har medført at bransjen har blitt ”mer katolsk enn paven”, med den følge at man ber produsentene og leverandører om å lage FDV-dokumentasjon på produkter som ikke har slikt krav.

Resultatet er at bruker eller kjøper druknes i irrelevant informasjon, men får kanskje ikke det en FDV skal være; en bruksveiledning for bygget eller konstruksjonen.

Spørsmålene er således om hva slags varer som har et FDV-krav, hvem i byggeprosessen eller hvilke selskap har et slikt dokumentasjonskrav, hva et slikt FDV-krav faktisk er og hva en FDV-dokumentasjon skal inneholde.

Vedlagte informasjon gir grunnlaget for følgende konklusjon:

Lovkravet til FDV inneholder ikke særlige krav til en ”Produkt-FDV”.

 Det er ikke krav til FDV på forhold som

  • ikke er i overflate
  • ikke er av teknisk art
  • ikke har spesielle vedlikeholdsbehov utover det som antas å være det normale

Dette innspill er ikke for vår egen ”syke mor”, vi kan godt fortsette å produsere meningsløs FDV dokumentasjon for mur- og støpemørtler, flislim, avrettingsmasser, membraner, fugemasser, slemminger m.m., men vi tror bransjen er tjent med en skikkelig opprydding.

Dette brev er sendt produsenter, byggevarekjeder, offentlige aktører, entreprenører, EBA, BNL og andre bransjeorganisasjoner, fagpresse, samt aktører som distribuerer FDV dokumentasjon.