© 2018 Hey'di AS
 
  Hey  
 
Produkter
Velg produkt:Brosjyrer
Dokumentasjon
Gulventreprenør
Nyheter
Pressemeldinger
Tips!
Miljødokument
Om Hey'di

Produkter etter varegruppe:
» Fugemasser
» Standardmørtler
» Bulk
» Vask- og rengjøring
» Flislim
» Påstrykningsmembraner
» Overflatebehandling, spesialmørtler
» Spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning
» Sparkel og avrettingsmasser
» Spesialprodukter
» PRO
» Membranduker og banevarer
» Primer, impregnering, tilsetning og maling

Produkter etter bruksområde:
» Bad
» Sparkel/Avretting
» Mur

HEY'DI RETT PÅ GULVET TURBO
Sparkel og avrettingsmasser

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk.
5-50 mm. Støvredusert.
 
Beskrivelse
Hey’di Rett på Gulvet Turbo er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Rett på Gulvet Turbo kan legges ut i tykkelser fra 5 mm til 50 mm og er belegningsklar etter 4 timer. Hey’di Rett på Gulvet Turbo er støvredusert og avgir minimalt med støv ved håndtering og utblanding. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey’di Rett på Gulvet Turbo benyttes både til fallbygging og flytsparkling.
 
Bruksområder
Hey’di Rett på Gulvet Turbo benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser, spon o.l. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey’di Rett på Gulvet Turbo benyttes også til innstøpning av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Rett på Gulvet Turbo alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.
 
Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di  Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del Hey’di Spesialprimer/Hey’di KZ til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, Hey’di Rett på Gulvet Turbo blandes med en væskeblanding av Hey’di KZ blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Turbo legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Rett på Gulvet Turbo legges ut. Forbruk Hey’di KZ/Hey’di Spesialprimer: 1 liter dekker 8-12 m².
 
Utblanding - Bruksmåte
Ved å tilpasse vannmengden oppnås forskjellige egenskaper, 4 liter vann til fallbygging, 4,5 liter vann til avretting i tykkere lag og 5 liter vann til finavretting. Hell først rent vann i blandekaret, 4-5 liter vann til 25 kilo Hey’di Rett på Gulvet Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn avrettingen mot korteste vegg. Hell massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås
ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Rett på Gulvet Turbo kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.
 
Tørketid - Overdekking
Hurtigherdende også ved høy relativ fuktighet og lav temperatur. Hey’di Rett på Gulvet Turbo kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 1-2 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 2 timer, påstrykningsmembran og tette belegg etter ca. 4 timer. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Dersom avrettingsmassen blir liggende utildekket mer enn 1 uke skal overflaten primes med Hey’di KZ blandet med 2 deler vann, etter utlegging. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

Forbruk
1,75 kilo Hey'di Rett på Gulvet Turbo pr. mm beleggtykkelse pr. m².
 
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.
 
Pakning
25 kilo sekk.
 
Tekniske data:
Vanntilsetning: ca. 4 - 5 l / 25 kg
Materialforbruk: 1,75 kg / l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5 - 50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: > 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: > 7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C30
Bøyestrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: < 0,05%
Heft til primet betong: > 1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 150 - 155 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 1 - 2 timer
Beleggbar: 4 timer
 
Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.
 

Hey'di-varenr:278
Nobbnr:43683545
GTIN: 7054150002783

 Tips en venn
Mer om HEY'DI RETT PÅ GULVET TURBO:
» Sikkerhetsdatablad Rett på Gulvet Turbo (ekstern link)
» Verneblad Rett på Gulvet Turbo (ekstern link)
» Breeam-Nor Rett på Gulvet Turbo (PDF-fil: 0,02MB)
» Produktark NOK-Rett på Gulvet Turbo (PDF-fil: 0,00MB)
» Ytelseserklæring Hey'di Rett på Gulvet Turbo (PDF-fil: 0,13MB)
» Emisjonsmåling Hey'di Rett på Gulvet Turbo (PDF-fil: 0,00MB)


HEY'DI RETT PÅ GULVET TURBO er omtalt i disse brosjyrene:
» Hey'di Rett&Slett  (åpne PDF-fil, 6,05 MB)
Søk på heydi.no

Kontakt oss
Hey'di AS
Tretjerndalsveien 68 , 2016 Frogner, Sørum
Pb 13, 2017 Frogner, Norway
Telefon: (+47) 63 86 88 00
Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no
 
  

 
   På dette nettstedet:  Betingelser og rettigheter   Personvern